CAST / CAT    
 


             
 
 
Retribució

Retribució Bruta       Nº Pagas
Dies Treballats
Data d'inici del contracte
Data de fi del contracte

 Vacances gaudides any actual 

Total dies traballats

Indemnització per extinció de contracte
Tipus d'extincióActualitzat acord amb el Reial decret llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

   

 
 
   
 
 
Ofertes Especials